Podstawową działalnością Spółki INRECO – EMULSJA jest produkcja i sprzedaż surowców asfaltowych dla drogownictwa. Spółka jest certyfikowanym producentem kationowych emulsji asfaltowych oraz asfaltów modyfikowanych polimerami. Oferujemy również usługę skropień międzywarstwowych.
Do usług towarzyszących należą: transport emulsji asfaltowych na budowy cysternami samochodowymi o ładowności 25 MG lub 5 MG oraz badania laboratoryjne.
Firma była wielokrotnie wyróżniana w konkursach i rankingach biznesowych.