Asfalty modyfikowane polimerami wg normy PN-EN 14023:2011

 

  1. PMB 25/55-60 – zgodnie z WT-2 asfalt modyfikowany PMB 25/55-60 znajduje zastosowanie do wyrobu mieszanek mineralno-asfaltowych przeznaczonych do budowy warstwy wiążącej i podbudowy.

 

  1. PMB 45/80-55 – zgodnie z WT-2 asfalt modyfikowany PMB 45/80-55 znajduje zastosowanie do wyrobu mieszanek mineralno-asfaltowych przeznaczonych do budowy warstwy ścieralnej.

 

  1. PMB 45/80-65 – zgodnie z WT-2 asfalt modyfikowany PMB 45/80-65 znajduje zastosowanie do wyrobu mieszanek mineralno-asfaltowych przeznaczonych do budowy warstwy ścieralnej o podwyższonych wymaganiach (np. obiekty specjalne).