Kationowe emulsje asfaltowe wg normy PN-EN 13808:2013

C60B3 ZM – emulsja szybkorozpadowa do złączeń międzywarstwowych.

C60BP3 ZM – emulsja szybkorozpadowa modyfikowana do złączeń międzywarstwowych.

C65B3 PU/RC – emulsja szybkorozpadowa do powierzchniowych utrwaleń oraz remontów cząstkowych.

C65BP3 PU/RC– emulsja szybkorozpadowa modyfikowana do powierzchniowych utrwaleń oraz remontów cząstkowych.

C69B3 PU – emulsja szybkorozpadowa do powierzchniowych utrwaleń.

C69BP3 PU – emulsja szybkorozpadowa modyfikowana do powierzchniowych utrwaleń.

C60B5 ME – emulsja wolnorozpadowa do mieszanek emulsyjnych.

C60B10 ZM/R – emulsja wolnorozpadowa do złączeń międzywarstwowych oraz recyklingu.

C60BP5 CWZ – emulsja wolnorozpadowa modyfikowana do cienkich warstw na zimno (Slurry Seal).